[ Последние сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS · РЕГЛАМЕНТ КЛУБА ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум скутеристов » Клубные тёрки Донецкого скутер клуба » Буква закона... » Про звернення громадян. (Да сколько же можно ждать тот ответ?...)
Про звернення громадян.
ArtholДата: Понедельник, 23.05.2011, 14:27 | Сообщение # 1

Мастер Йода
Группа: Заблокированные
Сообщений: 5472
Репутация
« 56 »
Награды: 16
Город: Донецк
Техника: Suzuki Sky Wave (Burgman) 250
Статус:
Документ 393/96-вр, остання редакцiя вiд 11.06.2009 на пiдставi 1254-17, чинний

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про звернення громадян

Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами
України наданого їм Конституцією України ( 254к/96-ВР ) права
вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно
до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати
недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і
громадських органів. Закон забезпечує громадянам України
можливості для участі в управлінні державними і громадськими
справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади
і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і
законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=393%2F96-%E2%F0

Quote
Стаття 1. Звернення громадян

Громадяни України мають право звернутися до органів державної
влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності, засобів
масової інформації, посадових осіб відповідно до їх
функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та
пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або
клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних,
політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про
їх порушення.

Quote
Стаття 3. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій
або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і
скарги.
Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де
висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів
державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів,
посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання
суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової
основи державного і громадського життя, соціально-культурної та
інших сфер діяльності держави і суспільства.
Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про
сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним
законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення
чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також
висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання -
письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного
статусу, прав чи свобод тощо.
Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист
законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю),
рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових
осіб.

Quote
Стаття 4. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути
оскаржені

До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені,
належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:

порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина
(групи громадян);
створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і
законних інтересів чи свобод;
незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або
його незаконно притягнуто до відповідальності.

Quote
Стаття 6. Мова звернень і рішень та відповідей на них

Громадяни мають право звертатися до органів державної влади,
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб
українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.
Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них
оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі
рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою
спілкування заявника.

Quote
Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з
посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік,
віросповідання, національність громадянина, незнання мови
звернення.

Quote
Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не
підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо
встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом
від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо
перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду
яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб,
визнаних судом недієздатними.
Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає
керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала
звернення.

Quote
Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше
одного місяця
від дня їх надходження, а ті, які не потребують
додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти
днів від дня їх отримання
. Якщо в місячний термін вирішити
порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного
органу, підприємства, установи, організації або його заступник
встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що
повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний
термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може
перевищувати сорока п'яти днів.
На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду
може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну
.
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством
пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Quote
Стаття 21. Безоплатність розгляду звернення

Органи державної влади, місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації незалежно від форм власності,
об'єднання громадян, посадові особи розглядають звернення
громадян, не стягуючи плати
.

Quote
Стаття 24. Відповідальність посадових осіб за порушення
законодавства про звернення громадян

Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну,
адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену
законодавством України.

Quote
Стаття 26. Відповідальність громадян за подання звернень
протиправного характеру

Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи,
дискредитацію органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб,
керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і
організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання
національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне
за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством....УЙ ЗИМЕ В РОТ МНЕ (.)(.) СИСЬКИ !!!
ТИШЕ ЕДЕШЬ , ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ... ОТ ПУНКТА ПРИБЫТИЯ.
Если чё звоните 050-279-05-39, 067-937-17-00


Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как по ней проплывет труп твоего врага.
Сунь Цзы. «Искусство войны»
Форум скутеристов » Клубные тёрки Донецкого скутер клуба » Буква закона... » Про звернення громадян. (Да сколько же можно ждать тот ответ?...)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

[ Последние сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Навигация
Контакты
Как нас найти
BUB (Артём): +380 99 712 22 15
Место слётов скутеристов
Каждую субботу в 18:00 (UTC +2)
Донецк, Стадионная ТЦ Амстор, парковка
Location in google Maps